TURBINY WODNE

Turbiny Kaplana (Bulb, PIT, typu S, typu Z, z napływem promieniowym)

Turbiny Francisa (pionowe, poziome)

Turbiny Peltona (pionowe, poziome)

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa wszystkich branż.

Budowa nowych i modernizacja istniejących elektrowni wodnych.

URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI WODNEJ

Regulatory turbin, czyszczarki krat, transportery skratek, przekładnie, układy wyprowadzenia mocy, systemy wizualizacji i zdalnego nadzoru, zasuwy.

CERTYFIKATY

Lorem ipsum dolor