EW BOBROWICE IV

Inwestor: Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

Nowa elektrownia wodna uruchomiona w 2008 roku. Dostawa dwóch hydrozespołów z generatorami asynchronicznymi o mocy 550kW wraz z układami sterowania i wyprowadzenia mocy. Pionowe rurowe turbiny Kaplana o średnicy wirnika D = 1200mm. Regulatory hydrozespołów współpracują z regulatorem nadrzędnym elektrowni. Regulator nadrzędny steruje także pracą elektrowni wodnej EW Bobrowice III i zasuwy upustowej. System SCADA udostępnia lokalnie i zdalnie monitoring oraz możliwość sterowania pracą hydrozespołów. Dwuetapowy układ pomiaru poziomu wody górnej. Hydraulicznie sterowane zasuwy dolotowe i upustowa.