ELEKTROWNIA WODNA – DOBRZYCA

Inwestor: Elektrownie Wodne Sp. z o. o. Oddział Jastrowie

Modernizacja zakończona w 2005 roku. Objęła wymianę całego wyposażenia technologicznego elektrowni. System sterowania obejmujący swoim zakresem kontrolę nad pracą układów wytwórczych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Nadzór nad pracą elektrowni sprawuje umożliwiający zdalny dostęp system SCADA.