ELEKTROWNIA WODNA – KOTOWO

Inwestor: Energa Hydro Sp. z o.o.

Nowa elektrownia wodna uruchomiona w 2010 roku. Dostawa dwóch hydrozespołów z generatorami asynchronicznymi wraz z układami sterowania i wyprowadzenia mocy. Poziome rurowe turbiny Kaplana o średnicy wirnika D = 1600mm. Regulatory hydrozespołów współpracują z regulatorem nadrzędnym elektrowni. System SCADA udostępnia lokalnie i zdalnie monitoring oraz możliwość sterowania pracą hydrozespołów. Dostawa obejmowała też żurawikowe czyszczarki krat wlotowych.