ELEKTROWNIA WODNA – LIKOWO

Inwestor: Elektrownie Wodne Sp. z o. o. Oddział Płoty

Modernizacja zakończona w 2012 roku. Objęła wymianę całego wyposażenia technologicznego elektrowni. Dodatkowo dostarczono system sterowania obejmujący swoim zakresem kontrolę nad pracą układów wytwórczych wraz z urządzeniami pomocniczymi, zasuwą upustową, jazem, zespołem prądotwórczym, czyszczarką krat, przenośnikiem zgrzebłowym. Nadzór nad pracą elektrowni sprawuje umożliwiający zdalny dostęp system SCADA. Aplikacja wizualizacyjna połączona jest z systemem SCADA uruchomionym w EW Rejowice i pozwala całodobowo sprawować nadzór nad elektrownią. Zwiększenie mocy zainstalowanej do 945kW.