ELEKTROWNIA WODNA – OBORNIKI

Inwestor: Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Oddział Jastrowie

Nowa elektrownia wodna oddana do użytku w 2011 r. Dostawa 2 turbin Kaplana z generatorami asynchronicznymi o mocy 250 kW. Dostawa obejmowała także żurawikowe czyszczarki krat wlotowych, regulator nadrzędny i system SCADA.