ELEKTROWNIA WODNA – PIĄTKOWICE

Inwestor prywatny

Nowa elektrownia wodna uruchomiona w 2009 roku. Dostawa trzech hydrozespołów z generatorami asynchronicznymi wraz z układami sterowania i wyprowadzenia mocy. Poziome rurowe turbiny Kaplana o średnicy wirnika D = 1600mm. Regulatory hydrozespołów współpracują z regulatorem nadrzędnym elektrowni.