ELEKTROWNIA WODNA – PRZECHOWO

Inwestor: Endico Sp. z o.o.

Nowa elektrownia wodna uruchomiona w 2008 roku. Dostawa dwóch hydrozespołów z generatorami asynchronicznymi o mocy 250kW wraz z układami sterowania i wyprowadzenia mocy. Poziome rurowe turbiny Kaplana o średnicy wirnika D = 1400mm. Regulatory hydrozespołów współpracują z regulatorem nadrzędnym elektrowni. Regulator nadrzędny steruje także pracą zasuwy upustowej. System SCADA udostępnia lokalnie i zdalnie monitoring oraz możliwość sterowania pracą hydrozespołów.