ELEKTROWNIA WODNA – PTUSZA

Inwestor: Elektrownie Wodne Sp. z o. o. Oddział Jastrowie

Modernizacja zakończona w 2012 roku. Objęła układy przepływowe, sterowanie pracą elektrowni, sposób łożyskowania i smarowania układów technologicznych. Uruchomiono regulator nadrzędny z systemem zdalnego monitoringu oraz nowy system SCADA.