ELEKTROWNIA WODNA – REJOWICE

Inwestor: Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Oddział Płoty

Modernizacja zakończona w 2011 roku. Objęła wymianę całego wyposażenia technologicznego elektrowni z wyjątkiem rozdzielni SN. Dodatkowo dostarczono system sterowania obejmujący swoim zakresem kontrolę nad pracą układów wytwórczych wraz z urządzeniami pomocniczymi, zasuwy upustowej, zespołu prądotwórczego, czyszczarki krat. Nadzór nad pracą elektrowni sprawuje umożliwiający zdalny dostęp system SCADA. Aplikacja wizualizacyjna połączona jest z systemem SCADA uruchomionym w EW Likowo i pozwala całodobowo sprawować nadzór nad oddalonym o 20km obiektem.