ZAKRES USŁUG

Gajek Engineering sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem i wytwarzaniem maszyn, urządzeń i układów sterowania wg własnych rozwiązań. Posiadamy duże doświadczenie i własne sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne w następujących dziedzinach:

 • turbiny wodne Kaplana (Bulb, PIT, typu S, typu Z, z napływem promieniowym)
 • turbiny wodne Francisa (pionowe i poziome),
 • turbiny wodne Peltona (pionowe i poziome),
 • dobór i kompletacja dostaw dla nowobudowanych elektrowni wodnych,
 • czyszczarki krat,
 • elektrohydrauliczne regulatory turbin wodnych,
 • przekładnie napędu generatora dla turbin wodnych,
 • modernizacje i przebudowy turbozespołów i elektrowni wodnych,
 • komputerowe systemy monitoringu obiektów,
 • systemy sterowania dla energetyki wodnej,
 • układy wyprowadzenia mocy dla elektrowni wodnych.

Przedsiębiorstwo opracowuje dokumentację, zamawia i nadzoruje wykonanie elementów w wyspecjalizowanych zakładach krajowych i zagranicznych, przeprowadza montaż, rozruch i próby techniczne, daje gwarancje i zapewnia serwis po okresie gwarancyjnym.