ELEKTROWNIA WODNA – BRZEG

Inwestor: Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Dostawa hydrozespołu typu PTK2200 wraz z układem wyprowadzenia mocy, regulatorem oraz systemem SCADA. Średnica wirnika turbiny 2200mm. Uruchomienie 2011.