ELEKTROWNIA WODNA – JANOWICE

Inwestor: Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.

Modernizacja zakończona w 2011 roku. Objęła wymianę całego wyposażenia technologicznego. Regulator nadrzędny współpracuje z systemem SCADA. Moc zainstalowana 1600kW.