ELEKTROWNIA WODNA – CZARNOCIŃSKIE PIECE

Inwestor: Energa Hydro Sp. z o.o.
Modernizacja istniejącej elektrowni zakończona w 2009 roku. Dostawa hydrozespołu z generatorem synchronicznym o mocy 300kW wraz z układem wyprowadzenia mocy i systemem SCADA. Pozioma rurowa turbina Kaplana o średnicy wirnika D = 1200mm. Regulator hydrozespołu udostępnia możliwość pracy na sieć wydzieloną z automatyczną regulacją częstotliwości oraz współpracuje z regulatorem jazu. System SCADA udostępnia lokalnie możliwość monitoringu i sterowania pracą hydrozespołu. Dostawa obejmowała także sterowaną automatycznie łańcuchową czyszczarkę krat wlotowych.