ELEKTROWNIA WODNA – STRUGA

Inwestor: Energa Hydro Sp. z o.o.

Modernizacja istniejącej elektrowni. W 2009 roku została wymieniona turbina na poziomą Francisa w spirali. W 2012 roku zainstalowano nowy generator synchroniczny. Regulator hydrozespołu umożliwia pracę na sieć wydzieloną.